27.02.2021 günü dernek binamızda yapılan toplantıda 8.olağan genel kurul toplantısı yapılmasına, bu nedenle derneğimizin internet sitesinde yayınlanmasına ve üyelere telefonla bildirilmesine karar verilmiştir.

              YAREN DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 8. Olağan kurul toplantısı pandemi nedeniyle 20 Mart 2021 Cumartesi günü saat 14.00 de İnönü caddesi Sümko sitesi H3 blok D2 Kozyatağı Kadıköy  İstanbul adresinde dernek binamızda yapılacaktır.

            Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Tüm üyelere duyurulur.

Üyelerimize duyuru
20 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısı Pandemi nedeniyle gereken çoğunluğa ulaşamamıştır. 2.toplantı 15 Mayıs 2021 tarihinde aynı saat ve yerde yinelenecektir.
Bilgilerinize sunulur.

Yönetim Kurulu

       GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu
  3. Kongre divan heyeti secimi
  4. Divan heyetine yetki verilmesi
  5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulunun raporunun okunması ve müzakeresi
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
  7. Kesin hesap bilançosunun ve tahmini bütçenin görüşülerek onayı
  8. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış